Sök mitt ansikte! (Ps 27:8)

I Biblen inbjuds vi att söka och finna Gud.

Närma er Gud, och han skall närma sig er. (Jak 4:8)

Ett sätt på vilket vi kan närma oss Gud är att samlas till gudstjänst. Fast den här
sommaren är det inte möjligt på samma sätt som vanligt. Men här nedför finner
du material du kan använda i en enskilt andakt eller tillsammans med några andra.

Musikinslag

Filippa och Edvard Jarlert: Släpp mig aldrig Herre (av Maria Gustin
Bergström)

Sommarbetraktelse

Björn Enes

Tacka och bed

Låt oss be:
• För alla som påverkas av corona-pandemin
• För förberedelserna inför hösten Alpha-kurs. Finns det någon du kan bjuda med?
• Norrköpings kristna råd har en lista där vi gemensamt ber för en församling i staden
varje söndag. Söndagen den 10 maj ber vi för Vois församlingsplantering.

Gåva

Tack för att din gåva. Korskyrkan har ett omfattande engagemang. Tillsammans gör vi
skillnad.

Swishnummer: 123 396 82 03