Matteusevangeliet

”Matteusevangeliet är inte bara en av de viktigaste källor vi har till Jesus från Nasaret utan även en medryckande skildring av hans dramatiska liv och en pedagogisk framställning av hans utmanande undervisning.

Att läsa och studera Matteusevangeliet är ett gott val, både för den som vill bekanta sig med Jesus Kristus och för den som vill fördjupa sig i hans undervisning.
Boken förser sina läsare både med ett rikt porträtt av Mästaren från Nasaret, genom hans mäktiga ord och handlingar, och med en tydlig framställning av vad livet i hans efterföljd handlar om. Det finns alltså skäl att uppmärksamt studera och eftertänksamt begrunda Nya Testamentets första skrift.”

(En guide till Matteusevangeliet, av Daniel Hjort)

98 dagar
i Jesu fotspår

Kristen tro handlar om Jesus. Men, vem är han egentligen?
Vid ett tillfälle frågade Jesus: ”Vem säger ni att jag är”(Matt 16:15).
Vad skulle du svara?

I vinter tänker vi söka svar på den frågan genom att läsa Matteusevangeliet.
Från januari fram till påsk, under sammanlagt 98 dagar,
följer vi i Jesus fotspår genom Matteusevangeliet.
Vi läser för att lära känna Jesus och för att förstå vad det innebär att leva som kristen.

Den här pilgrimsvandringen genom Matteusevangeliet gör vi tillsammans.
Varje söndag i fram till påsk kommer vi få lyssna till en predikan utifrån texter från
Matteusevangeliet. Och vi vill också uppmuntra er som finns med i en smågrupp
att samtala om söndagens predikan när ni träffas. Varje vecka kommer det på vår hemsida
att finnas några samtalsfrågor som kopplar an till läsningen och predikan.

Vi har också har vi tagit fram en Bibelläsningsplan. Du kan välja själv om du vill läsa
lite varje dag eller om du tar en stund under helgen och läser ett längre stycke.
Alldeles oavsett är du välkommen att följa med i Jesus fotspår!

Välkommen till 98 dagar i Jesus fotspår!

Samtalsfrågor

Matteusevangeliet kapitel 1-2

 • Vad tror du är syftet med den långa släkttavlan som inleder evangeliet?
 • Vad kan få för betydelse för din vardag att Jesus är Immanuel (Gud med oss), 1:23?
 • Hur kan vi (likt de vise männen) ge rätt respons på de goda nyheterna (evangeliet)?
 • Har du erfarenhet av att Gud har gett dig ledning (genom drömmar eller på annat sätt)?

Matteusevangeliet kapitel 2-4

 • Vad drömmer du om (i ditt liv, i vår församling)?
 • Vad innebär det att Guds rike är nära (Matt 3:1, 4:17)?
 • Jesus växer upp i Nasaret, en by i hedningarnas Galliéen (Matt 4:17), en oväntad men passande plats. Varför då?
 • Hebréerbrevets författare skriver att vi frimodigt kan vända oss till Jesus (Hebr 2:17-18, 4:15-16) för han vet hur det är att vara människa. Hur tänker du om det?

Matteusevangeliet kapitel 3-4

 • ”Omvänd er! Himmelriket är nära”, säger Jesus. Vad har kravet på omvändelse inneburit i ditt liv? Finns det något i din livsstil som behöver förändras?
 • Är du döpt? Vad betyder dopet i så fall för dig i din vardag?
 • Har du någon erfarenhet av andlig kamp? Vad har i så fall varit till hjälp för dig i att stå emot den onde?

Matteusevangeliet kapitel 5

 • Vad får vi lära oss om det kristna livet genom Saligprisningarna?
 • Vad tror du Jesus menar när han säger att hans lärjungar är ”jordens salt” (vers 13) och ”världens ljus” (vers 14)?
 • Vilken är den största risken för dig i relation till omvärlden – anpassning eller isolering? Vad kan du göra för att undvika detta? Finns det några säkerhetsfaktorer som du kan utvecklas för att undvika dessa risker?
 • Gav söndagens predikan någon ny infallsvinkel på Jesus ord om att ”vända andra kinden till” och att ”gå en extra mil”? Hur tillämpar vi det Jesus säger idag?
 • Hur ber vi för dem som gör oss illa (5:44) ?

Matteusevangeliet kapitel 6

 • Vad har du för erfarenhet av att ge, be och fasta?
 • Jesus talar om de här andliga övningar i 6:1-8. Vad av det Jesus säger tycker du hjälper dig just nu?
 • Vad oroar du/vi oss för? Och vad har Jesus att säga om oro och bekymmer?
 • Vad menar Jesus när han säger: ”Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också” (Matt 6:33)?

Matteusevangeliet kapitel 18

 • I sin predikan sammanfattade Björn kapitel 18 med tre ord: ödmjukhet, uppriktighet och förlåtelse. Varför behöver de där karaktärsdragen eller kompetenserna finnas tillsammans? Vad blir problematiskt om de inte gör det?

 • Vad har du för erfarenhet av vägledning i samband med konflikter?

 • Hur tänker du kring andlig vägledning i vår tid?  Vad innebär det och hur går det till?

Bibelläsningsplan 2023

Januari
8. 1:1-17 Jesu släkttavla
9. 1:18-25 Jesu födelse
10. 2:1-12 De vise männen
11. 2:13-18 Flykt och barnamord
12. 2:19-23 Återkomsten till Israel
13. 3:1-12 Johannes Döparen
14. 3:13-17 Jesus blir döpt
15. 4:1-11 Jesus frestas
16. 4:12-17 Jesus i hedningarnas Galileen
17. 4:18-25 Jesus kallar och undervisar
18. 5:1-12 Saligprisningarna
19. 5:13-20 Jordens salt och världens ljus
20. 5:21-37 Mord, vrede och äktenskapsbrott
21. 5:38-48 Kärlek och inte hämnd
22. 6:1-15 Rätt givande och rätt bön
23. 6:16-23 Rätt fasta och om skatter i himlen
24. 6:24-34 Gud eller mammon
25. 7:1-12 Flisan och bjälken, be och ni ska få
26. 7:13-23 De två vägarna
27. 7:24-29 Liknelsen om de två husbyggarna
28. 8:1-13 Jesus möter en spetälsk & en officer
29. 8:14-22 Lärjungaskapets krav
30. 8:23-27 Jesus stillar stormen
31. 8:28-34 Jesus botar två besatta

Februari
1. 9:1-8 Jesus botar en lam man
2. 9:9-17 Jesus kallar Matteus
3. 9:18-26 Jesus uppväcker Jairus dotter
4. 9:27-38 Får utan herde
5. 10:1-15 Jesus sänder ut de tolv
6. 10:16-25 Som får bland vargar
7. 10:26-31 Var inte rädda
8. 10:32-11:1 Inte fred utan svärd
9. 11:2-6 Jesus svarar Johannes Döparen
10. 11:7-19 Jesus vittnar om Johannes
11. 11:20-24 Jesu verop
12. 11:25-30 Jesus är Guds vishet
13. 12:1-15 Jesus är sabbatens Herre
14. 12:15-21 Herrens tjänare
15. 12:22-32 Jesu gärning eller Satans
16. 12:33-37 Trädet och frukten
17. 12:38-45 Jonas tecken
18. 12:46-50 Jesu familj
19. 13:1-23 Liknelsen om såningsmannen
20. 13:24-35 Fler liknelser
21. 13:36-52 Fler liknelser
22. 13:53-58 Jesus avvisas i Nasaret
23. 14:1-12 Johannes Döparens död
24. 14:13-21 Jesus mättar fem tusen
25. 14:22-36 Jesus går på vattnet
26. 15:1-20 Guds ord eller de äldstes stadgar
27. 15:21-28 En kanaaneisk kvinnas tro
28. 15:29-39 Jesus mättar fyra tusen män

Mars
1. 16:1-20 Om surdeg och bekännelse
2. 16:21-27 Jesus talar om sitt lidande
3. 16:28-17:13 Jesus visar sin härlighet
4. 17:14-21 Jesus botar en månadssjuk pojke
5. 17:22-27 Jesus talar igen om sitt lidande
6. 18:1-11 Storhet och frestelser
7. 18:12-20 Liknelsen om det förlorade fåret
8. 18:21-35 Den obarmhärtige tjänaren
9. 19:1-12 Jesus undervisar om äktenskapet
10. 19:13-15 Jesus och barnen
11. 19:16-30 Jesus och den rike unge mannen
12. 20:1-16 Vingårdsarbetarnas lön
13. 20:17-28 Jesus talar en tredje gång om sin död
14. 20:29-34 Jesus botar två blinda
15. 21:1-11 Jesus rider in i Jerusalem
16. 21:12-17 Jesus i templet
17. 21:18-22 Jesus förbannar fikonträdet
18. 21:23-27 Jesu fullmakt ifrågasätts
19. 21:28-32 Liknelsen om de båda sönerna
20. 21:33-46 Liknelsen om de onda vinodlarna
21. 22:1-14 Liknelsen om kungasonens bröllop
22. 22:15-22 Skatt till kejsaren
23. 22:23-33 De dödas uppståndelse
24. 22:34-40 Det viktigaste budet
25. 22:41-46 Vad tänker ni om Messias?
26. 23:1-12 Jesus varnar för fariseerna
27. 23:13-36 Verop över fariséerna
28. 23:37-24:2 Jesu klagan över Jerusalem
29. 24:3-14 Nöd och förföljelse
30. 24:15-28 Förödelsens styggelse
31. 24:29-36 Människosonen kommer

April
1. 24:37-51 Var beredda och en liknelsen
2. 25:1-13 Liknelsen om de tio jungfrurna
3. 25:14-30 Liknelsen om talenterna
4. 25:31-46 Människosonens dom
5. 26:1-13 Onda planer och en generös kvinna
6. 26:14-16 Judas förråder Jesus
7. 26:17-30 Påskmåltiden och Nattvarden
8. 26:31-35 Jesus förutsäger Petrus förnekelse
9. 26:36-46 Jesus i Getsemane
10. 26:47-56 Jesus fängslas
11. 26:57-68 Jesus inför Stora rådet
12. 26:69-75 Petrus förnekar Jesus
13. 27:1-31 Jesus och Pilatus
14. 27:32-66 Jesus blir korsfäst och begraven
15. 28:1-15 Jesus uppstår ur graven
16. 28:16-20 Jesu missionsbefallning

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google