Tillämpning av dataskyddsförordningen

Baptistförsamlingen Saron-Korskyrkan är personuppgiftsansvarig enligt nedanstående lista. Hanteringen av personuppgifterna beskrivs på respektive undersida och bygger på dataskyddsförordningen från den 25 maj 2018.

Har du frågor kring ovanstående?