Syftet med närvarolistor är att:

 • Registrera de deltagandes kontaktuppgifter och födelsedatum (ÅÅMMDD), samt eventuella allergier och eventuella syskonskap.
  • Om arrangemanget är ett samarrangemang med ett studieförbund kan helt personnummer behövas. Personnumret lämnas av målsman med motivering av ansvarig ledare om behovet
 • Registrera närvaro.
 • Registrera kontaktuppgifter på de deltagandes vårdnadshavare.
 • Skapa underlag för inbjudan till kommande termins verksamhet/läger etc.
 • Det år som personen fyller 16 anonymiseras/raderas personuppgifterna.

Behandlingar:

 • Notering av närvaro på papper
 • Statistik på gruppnivå för redovisning till tredje part eller internt
 • Sammanställning av alla gruppers deltagare i ett kalkylark.

Uppgifter som lagras är:

 • Deltagare: Namn födelsedatum, mobil/telefon, mail, adress
 • Målsman: Namn, mobil/telefon/mail
 • Deltagande per tillfälle och aktivitet

Tjänster som tillhandahålls dig som har registrerade personuppgifter hos oss:

Samtliga tjänster nås via kontakt med personuppgiftsbiträdet. Se ovan.

 • Rättning: Hantering av felaktigt lagrade uppgifter.
 • Redovisning: Redovisning till en registrerad person om vad som finns lagrat om denne.
 • Pseudonymisering: Anonymisering alternativt radering av personuppgifter för personer som inte längre ämnar delta i verksamheten.
 • Portabilitet: Rutin för hur den registrerade kan på egen begäran få sina uppgifter flyttade till annat register.
 • Incidenthantering: Anmälan av trolig säkerhetsincident där personuppgifter som registret kommit i fel händer eller har blivit förvanskade.

Har du frågor kring ovanstående?

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google