TORPTURNÉ KORSKYRKAN NORRKÖPING.

Tema: TRO & TÅLAMOD

2021 kommer Sverige att bubbla av Torp, från nord till syd och öst till väst. Istället för en konferens på Torpområdet låter vi år Torpkonferensen göra en turné genom landet och under vecka 22 har turen kommit till Östergötland. 

Utifrån det som i alla år kännetecknat Torpkonferensen (d.v.s. bön, andlig fördjupning, mission och den livsviktiga insamlingen till vårt gemensamma arbete i Sverige och i världen) bjuder vi in till några lokala event.

 

Cykla, spring, gå

– en insamlingsutmaning som är bra för både kropp & mission

Det finns fortfarande möjlighet att vara med i en motionsutmaning och samtidigt bidra med medel till EFKs internationella arbete för att minska fattigdomen i världen. Utmaningen är CYKLA, SPRINGA eller GÅ under devisen ”Ge inte upp, ge hopp!” 

Här kan du läsa mer om motionsutmaningen och insamlingen: EFK – insamling

 

Seminarier

Under vecka 22 live-sänds två spännande seminarier.

Seminarie 1

Omstart [Onsdag kl. 19-20.30]

Alla församlingar har under pandemin jobbat hårt med att ställa om, ompröva och göra saker annorlunda. Även om det verkar dröja lite till innan pandemin lättar vill vi den dagen vi får ses igen vara beredda i det stora arbetet som då börjar med omorientering och omstart i våra församlingar.

Här delar vi i rörelsen samma vånda och undran, osäkerhet och frågor och vi tror att det är en stor vinst att dela dessa frågor med varandra och upptäcka att vi hör ihop och gör den här resan tillsammans. Hur har vi som församlingar påverkats av pandemin vad har den gjort med oss? Hur kommer det bli när vi väl får börja samlas igen?

Mitt i all brottning ser vi samtidigt att Gud visat oss helt nya saker. Vi har nått människor vi annars kanske inte hade nått fram till. Han har öppnat nya dörrar och vägar för oss att nå ut. Han har visat sig vara trofasthet. Välkommen till ett seminarie om OMSTART.

Medverkande: Lisa Fredlund Ledarutvecklare EFK Växa, Pastor Östermalmskyrkan Kristianstad, Richard Hultmar pastor Korskyrkan Stockholm.

Onsdag kl. 19-20.30 | Sverigeprogrammet

Microsoft Teams kan behövas för att delta. Ladda ner här.

Länk för att delta.

Länk till sidan på EFK.

Seminarie 2 

Sändande med Jesus som exempel [Torsdag kl. 19-20.30]

Gud är den som korsar gränser. Allra tydligast blir det när han i Jesus Kristus föds som människa och delar våra villkor. När vi sänds på missionsuppdrag, är det möjligt för oss att följa hans exempel?

Medverkande: Peter Tarantal, Sydafrika, internationell ledare inom OM och Maria Karlsson lärare på ALT i Örebro. Och ledare från EFKs internationella program.

Torsdag kl. 19-20.30 | Internationella programmet

Microsoft Teams kan behövas för att delta. Ladda ner här.

Länk för att delta.

Länk till sidan på EFK.

 

Bön

Instruktioner

En av grundpelarna på Torpkonferensen är just BÖNEN. Därför vill vi tona in i detta under vår Torpturnévecka. Ta en stund varje dag i din andakt, på din promenad och/eller i din smågrupp, enskilt eller med några som du har i din närhet och be för några av de böneämnen som finns listade nedan.

Böneämnen / böneschema

Måndag – Nära

 • Be för grannar, vänner, familj, de du möter i din vardag.
 • Be att denna tid ska få väcka en längtan efter Jesus i deras liv.
 • Be att Gud visar dig hur du kan får vara en bärare av hopp

Tisdag – Samhället/Staden

 • Sök stadens bästa! Be Gud visa dig/din församling vilka behov ni kan möta på er plats.
 • Be för Kristi Kropp på din plats välsigna de andra församlingarna.

Onsdag – Landet

 • Be för tiden i Sverige efter pandemin.
 • Vi ber att ensamhet, isolering och polarisering som vill driva oss isär istället ska vändas till enhet, närhet och gemenskap.
 • Vi ber för den unga generationen om glädje, hopp och framtidstro.

Torsdag – Världen

 • Vi ber för vårt internationella arbete. För våra missionärer och partners. Be om tro och tålamod i det fortsatta arbetet.
 • Vi ber för våra alla runt om i världen som redan innan pandemin levde i utsatthet.

Vi ber om förbarmande, rättvisa och hopp.

Fredag – EFK i Östergötland

 • Vi ber för oss som lokal församling och får de övriga EFK församlingar i Östergötland.

 

Gudstjänst söndagen den 6 juni

Söndagen den 6 juni möts vi som EFK-församlingar i Östergötland till en gemensam gudstjänst. Gudstjänst kommer att spelas in och sändas från Ryttargårdskyrkan i Linköping. Det blir en gudstjänst med medverkande från många olika församlingar, bland annat kommer Inga-Märtha Isacson att predika. Vi uppmanar även alla att den här söndagen ge en gåva till EFK och vårt gemensamma arbete. Varmt välkommen att ta del av gudstjänsten. Här är länken: Gudstjänst 6/6