Syfte med registret:

 • Utgöra underlag för planering och marknadsföring av evenemang

Behandlingar:

 • Publicering på www.korsyrkan.se evenemangskalender.
 • Kalendern raderas i inledning av efterföljande år
 • Backup och återläggning görs av driftleverantör med personuppgiftsbiträdes avtal.
  • Backupcykeln gör att gamla uppgifter finns kvar under en månad

Informations som lagras:

 • Förnamn och efternamn samt roll vid samlingen
 • Användarnamn och lösenord för personer med rätt att uppdatera information

Tjänster:

 • Rättning: Hantering av felaktigt lagrade uppgifter.
 • Redovisning: Redovisning till en registrerad person om vad som finns lagrat om denne.
 • Pseudonymisering: Anonymisering alternativt radering av personuppgifter för personer som inte ämnar delta i evenemanget.
 • Portabilitet: Rutin för hur den registrerade kan på egen begäran få sina uppgifter flyttade till annat register.
 • Incidenthantering: Anmälan av trolig säkerhetsincident där personuppgifter registret kommit i fel händer eller har blivit förvanskade.

Har du frågor kring ovanstående?