Syfte med registret:

 • är att dokumentera vilka personer som har förtroendeuppdrag i församlingen

Behandlingar:

 • Protokollsutdrag för inlämnande till bank för redovisande av vilka som kan teckna firma respektive andra attesträttigheter
 • Utskrift i årsmöteshandlingar för information till församlingen

Informations som lagras:

 • Förnamn och efternamn samt uppdrag
 • För vissa uppdrag finns maillistor för kommunikation med och inom gruppen. Ex Tolk, Tekniker, Församlingsledning.
 • För församlingsledning och barn- och ungdomsledare finns ett speciellt register som utöver ovanstående anger datum för senast inlämnande registerutdrag från polisen avseende arbete med barn och ungdom i ideella organisationer. Registret omfattar ingen annan behandling än registrering och det som behövs för tjänsterna nedan.

Tjänster:

 • Rättning: Hantering av felaktigt lagrade uppgifter.
 • Redovisning: Redovisning till en registrerad person om vad som finns lagrat om denne.
 • Pseudonymisering: Anonymisering alternativt radering av personuppgifter för personer som inte ämnar delta i evenemanget. Tjänsten omfattar endast originalhandlingar, inte distribuerade kopior. Se behandlingar.
  • Pseudonymisering av mailadress innebär att personen inte har tillgång till den löpande dialogen inom gruppen.
 • Portabilitet: Rutin för hur den registrerade kan på egen begäran få sina uppgifter flyttade till annat register.
 • Incidenthantering: Anmälan av trolig säkerhetsincident där personuppgifter från registret kommit i fel händer eller har blivit förvanskade.

Har du frågor kring ovanstående?

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google