Syftet med medlemsregistret är att:

 • lagra medlemsuppgifter om församlingens medlemmar och därmed uppfylla de lagliga kravet på att en förening ska kunna redovisa vilka som är dess medlemmar
 • lagra kontaktuppgifter till församlingens medlemmar
 • som baptistisk församling lagra medlemmarnas dopuppgifter

Behandlingar:

 • utskrift av adresskalender för utdelande till medlemmar, för kontakt mellan medlemmar
 • statistik på gruppnivå för redovisning till efk (efk.se)
 • intern redovisning av statistik på gruppnivå
 • teknisk backup och återläggning av backup: gamla medlemsuppgifter kommer att existera i backup-systemet under en mån efter att de ändrats/pseudonymiserats. Denna tjänst bygger på

Uppgifter som lagras är:

 • Identifikation: * För och * efternamn samt födelsedatum (ÅÅ-MM-DD)
 • Kontaktuppgifter: * telefon, * mobil, * mail, * gatuadress, postadress, stad och land
 • Medlemsuppgifter: medlemsnummer, datum för medlemskap start och avslut, tidigare församling, flyttad till ny församling
 • Dopuppgifter: dopdatum, dopförrättare (personnamn), döpande församling (församlings eller organisationsnamn)
 • Övrigt: Kön (Kvinna, Man, -), Nyckelinnehav till kyrkan, dödsdatum
 • Användarnamn och lösenord för personer med rätt att uppdatera information.

Stjärnmärkta * fält ovan lagras krypterat i medlemsregistret. Dessa fält raderas vid pseudonymisering. Övriga informationer används för statistisk uppföljning på gruppnivå.

Tjänster som tillhandahålls dig som har registrerade personuppgifter hos oss:

Medlemsuppgifterna har relation till trossamfund. Sådana uppgifter är särskilt skyddsvärda enligt lagstiftaren. Utlämnande av registeruppgifter görs därför endast till personer där vi med stor sannolikhet kan säkerställa att den frågande är identiskt med den person vars personuppgifter efterfrågas.

 • Rättning: När Du anser att det finns felaktiga uppgifter i medlemsregistret. Då vill vi rätta det.
 • Redovisning: Om Du vill veta vilka uppgifter som finns lagrade om dig kan vi skicka ett mail där Du kan se vilka uppgifter som finns om dig.
 • Avsluta medlemskap (Pseudonymisering): Om Du vill avsluta ditt medlemskap raderas alla dina stjärnmärkta * fält i medlemsregistret i inledningen av nästkommande år. Se även ”Behandlingar” ovan om backup.
  • Vill du ha en kopia av lagrade person-, medlems- och dopuppgifter måste detta ske innan pseudonymisering. Pseudonymiserade uppgifter kan inte kopplas till en frågeställare eftersom identiteten är borta. Psudonymiserade uppgifter kan därmed inte lämnas ut.
 • Flytta medlemskap m.m. (Portabilitet): När Du vill få hjälp med att flytta eller delge dina medlemsuppgifter till annan församling/organisation använder Du redovisningstjänsten.
 • Incidenthantering: Informerande om trolig personuppgiftsincident det vill säga att registeruppgifter har använts på ett felaktigt sätt eller kommit i orätta händer

Har du frågor kring ovanstående?

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google