När

2021-02-14    
11:00–13:00

Event Type

Församlingens årsmöte efter gudstjänsten.
Samma videomöte som gudstjänsten.