När

2022-05-23    
17:30–18:30

Terminsavslutning utomhus för vår barnkör med barn från 5 år. Sångsamling och gemensam kvällsmat.