När

2022-05-02    
17:30–18:30

Barnkör för barn från 5 år. Sångsamling och gemensam kvällsmat.