När

2022-11-18    
19:30–23:00

Vårt ungdomsarbete för dig mellan 13 och 19 år.

Vi möts och har en allmänt bra tid tillsammans
och lär oss mer om Gud.

Du har missat något om du har missat BEYOND