När

2021-01-17    
11:00–12:00

Event Type

Beslut om årsmötesprocess, direkt efter gudstjänsten.
Samma videomöte som gudstjänsten.