När

2020-11-22    
11:30–12:15

Event Type

Kvartalsmöte direkt efter gudstjänsten i samma videomöte som gudstjänsten.