När

2021-05-09    
11:00–11:30

Event Type

Kvartalsmöte direkt efter gudstjänsten i samma videomöte som gudstjänsten.