När

2021-01-31    
11:00–12:00

Event Type

Presentation av förslag inför årsmötet 2021-02-14.
Samma videomöte som gudstjänsten, direkt efter den.