När

2019-01-09    
18:30

Var

Korskyrkan
Sankt Persgatan 32A, Norrköping, 602 33
Laddar Karta...

Samtal pågår med Vineyard om hur formerna för ett samägande av Immanuelskyrkan skulle kunna se ut. För att inte årsmötet ska bli för långt vill vi bjuda in intresserade till information och möjlighet att ställa frågor om renoveringsplaner, ägarstruktur, ekonomi etc.

På årsmötet (10/2) är vår ambition att församlingen ska vara så pass informerad att vi kan ta ställning till huruvida vi ska fortsätta arbeta i denna riktning eller inte.