När

2021-10-26    
18:30–20:30

Härlig sångövning med Korskyrkan Gospel. Välkommen, du som kan sjunga och vill vara med.

Vi övar inför sång på gudstjänsten 31 okt.