När

2022-01-15    
18:00–20:00

Event Type

Tema: Se jag gör något nytt!
Predikan: Pastor Merzek Botros
Lovsång: Nour med teamet