Vi kan nog alla emellanåt känna igen oss i lärjungarnas situation under de här dagarna av kyrkoåret, mellan Kristi himmelsfärd och Pingst. De måste ha känt stor ovisshet. I torsdags (Kristi himmelsfärdsdagen) försvann Jesus ur deras åsyn. Två änglar ifrågasatte varför de stod kvar och tittade mot himlen (Apostlagärningarna 1:11). Det låter nästan raljerande. Jesus hade precis lämnat dem och de förväntades direkt blicka framåt.

Jesus hade sagt att de skulle vänta på en hjälpare, men de hade förmodligen ingen större aning om vad det skulle innebära och när det skulle ske. De hade ju ännu inte varit med om Pingsten. De höll enigt ut i bön och det är så vi också bör hantera vår ovisshet. Vi kan nu se fram emot Pingsten och den helige Ande. Hägg, syrén och solsken förstärker den positiva känslan.

Gudstjänster och sommarandakter

Efter en tids samtal har vi i församlingsledningen, tillsammans med planeringsrådet, kommit fram till att vi under rådande omständigheter inte kan börja med vanliga gudstjänster förrän tidigast efter sommaren.

Vi kommer fortsätta att dela material (texter och videofilmer) via vår webbplats. Och vår förhoppning är att det materialet ska underlätta för oss att ordna med enkla andakter på egen hand. Under sommaren brukar vi arrangera sommarandakter men i år är det mer än vanligt beroende av att vi alla tar egna initiativ. Vi vill därför uppmana oss alla att ta kontakt med varandra. Låt oss bjuda in varandra och samlas i mindre grupper hemma eller utomhus. Det är fritt fram att till exempel ta med fikakorgen till Vasaparken. Köket i kyrkan kommer att vara användbart och tillgängligt under sommaren.

Öppen kyrka och Herrens måltid

De två första söndagarna i juni (7/6 och 14/6) kommer vi att öppna kyrkan för enskild bön och andakt mellan klockan 11 och 13. Då kommer det även att ges möjlighet att fira Herrens måltid. Varje hel- och halvtimme kommer vi att fira nattvard i smågrupper (3–5 personer).

Bönevandring på nationaldagen

Som samlad kristenhet i Norrköping vill vi be för det som angår oss alla. Kyrkorna i Norrköping tillsammans med Sverigebönen arrangerar en bönvandring på nationaldagen.

Välkommen att promenera genom vår vackra stad. Vi går i grupper om 5–7 personer. Längs vandring kommer det att finnas sju bönestationer. Vi startar vid Tyska torget klockan 11 och slutar i Vasaparken.

Barn

Söndagen den 7 juni klockan 10–12 är det dags för Uteäventyret. Läs mer på dess egen sida.

Information som rör de yngre barnen förmedlas framför allt i Facebook-gruppen Småbarnsföräldrar i Korskykan. Nu vet vi att det inte alltid bara är föräldrarna som tar med barnen till Äventyret utan även far- och morföräldrar och andra. Om du brukar ta med barn så gå gärna med i gruppen även om du inte är direkta föräldern. Kravet för att släppas in i gruppen är att man åtminstone ibland går till vår kyrka.

Ungdomar

Den här terminen börjar gå mot sitt slut och den här veckan avslutas ungdomsverksamheten med en sommarfest på fredag. Under delar av sommaren kommer vi att ordna med sommarhäng en gång i veckan. Vi kommer säkert att spela volleyboll, kubb och framförallt bara hänga och njuta av sommaren. Om du vill vara med så kan du kontakta Björn Enes. Vi drar igång direkt i juni.

Vi kommer också dra igång med konfa i år, den 20 augusti, tillsammans med Vinyard. Det är för dig som ska börja 8:an eller 9:an. Vi kommer ses på torsdagar klockan 18.00. Den 28–30 augusti kommer vi anordna ett litet konfaläger för våra ungdomar.