Vaccinationsbevis

Med nuvarande restriktioner måste Korskyrkan införa någon form av smittskyddsåtgärder på våra söndagsgudstjänster, julmusiken och alla andra samlingar där vi kan bli fler än 50 personer. Vi kräver vaccinationsbevis och legitimation av alla över 18 år. De som inte kan vaccineras av medicinska skäl kan istället visa upp läkarintyg. Samlingar med färre än 50 kräver inte vaccinationsbevis, men fortfarande avstånd och allmän försiktighet.

Hämta, eller följ instruktionerna för att få, vaccinationsbevis på covidbevis.se. Där finns frågor och svar för olika omständigheter.

Bakgrund till beslutet

Församlingsledningen och planeringsrådet har vägt de olika alternativen mot varandra. Det har inte varit ett lätt beslut, men vi har konstaterat att alla möjliga alternativ tyvärr innebär begränsningar för hur många som kan delta. Att begränsa deltagarantalet till 50 skulle innebära att ännu färre kan komma. Dessutom befarar vi att personer i riskgrupper inte skulle våga komma. Länge var det alla äldre som vi utestängde, enligt dåvarande restriktioner. Vaccinet är dessutom förutsättningen för att vi alls kan träffas. Utan det hade vi troligen fortfarande haft hårdare restriktioner för alla.

Hur går kontrollen till?

Alla som kan går in genom huvudingången. Kom i extra god tid med din legitimation och ditt vaccinationsbevis redo. En mötesvärd kontrollerar vaccinationsbeviset med en app från Myndigheten för digital förvaltning (Digg). Den sparar inte och skickar inte vidare några uppgifter. Det är bara information som finns i vaccinationsbeviset som visas i appen.

Det är bara personer från Korskyrkan som kommer att kontrollera vaccinationsbevis och ID-handlingar. Vi kommer inte att spara eller rapportera vilka som har deltagit. Därför anser vi att det är acceptabelt ur integritetsperspektiv.

Du kan läsa mer om och själv testa verifieringen på Vaccinationsbevis verifiering för dig som arrangör, hos Digg. Mötesvärdar som ska kontrollera bevisen bör installera appen på sin telefon eller platta i förväg. Vi behöver hjälp av fler utöver servicegruppen som kan kontrollera. Om du kan ställa upp redan nu på söndag, hör av dig till församlingsledningen, tack!