Alpha är en grundkurs i kristen tro. Kursen ger möjlighet att fritt utforska vad kristen tro egentligen handlar om utan att känna krav på att man måste prestera, hålla med eller ha en egen tro. Alla är välkomna på lika villkor.

Kursen vänder sig till alla som har ett intresse av att upptäcka och lära sig mer om livet och kristen tro i synnerhet. Vi lyssnar på ett föredrag och avslutar med att samtala i mindre grupper. Samtalen har som främsta syfte att ge rum för deltagarens egna tankar och synpunkter. Vi möts i en inbjudande, ärlig och avslappnad miljö där vi tillsammans utforskar den kristna trons grunder.

Vi träffas 9 söndagskvällar.

Kostnad

Kursavgiften är 100 kronor och inkluderar allt kursmaterial.

Upplägg

Vi lyssnar på ett föredrag om kvällens tema. Efter föredraget delas vi in i mindre samtalsgrupper och diskuterar.

Exempel på teman

  • Vem är egentligen Jesus?
  • Varför tillåter Gud ondska?
  • Varför var Jesus tvungen att dö?
  • Hur ber man?

Terminsstart hösten 2020

  • Söndag 27/9 kl. 19:00–21:00

Mer information

Vill du ha mer information kontakta pastor Björn Strömvall:

Du kan också läsa mer om kursen på Alpha Sveriges hemsida.

Anmälan

Du anmäler dig till pastor Björn Strömvall: bjorn.stromvall@korskyrkan.se eller telefon 0700 92 85 98.