Välkommen att fira gudstjänst i hemmen!

Läs mer om hur Korskyrkan ställer om istället för att ställa in.

Bibeltext

Joh 6:1-15 – Mat åt fem tusen

6 Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberiassjön. Mycket folk följde efter, därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid.

När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sade han till Filippos: ”Var skall vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?” Det sade han för att pröva Filippos, själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: ”Det räcker inte med bröd för tvåhundra denarer, om de skall få en bit var.” En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sade: ”Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men vad förslår det till så många?” Jesus sade: ”Låt folket slå sig ner.” Det var gott om gräs på den platsen. Och de slog sig ner – det var omkring fem tusen män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sade han till lärjungarna: ”Samla ihop bitarna som har blivit över, så att ingenting förfars.” De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden som hade blivit över när de ätit.

Då människorna såg vilket tecken han hade gjort sade de: ”Detta måste vara Profeten som skall komma hit till världen.” Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen, i ensamhet.

Betraktelse

Samtalsfrågor

  • Kommer du ihåg att vända dit till Gud när du ställs inför svåra, eller rent av omöjliga, situationer?
  • Kommer du till Gud med dina gåvor och låter honom använda och välsigna dem?
  • Vad tror du pojken gjorde när han gick hem igen? Hur påverkade den här dagen hans liv?

Böneämnen

Låt oss be för:

  • Hagebykyrkan, pastor Mario och hela församlingen
  • Våra utsända missionärer i Jordanien (vi kan av säkerhetsskäl inte uppge deras namn öppet på internet). Låt oss be för Coronasituationen i landet Jordanien, men också för det missionsarbete vi är en del av.

Lovsång

Emma och Jonas Arnlund delar sin egenskrivna lovsång ”Återvändsgränd”.

Givande

Avsätt några minuter för att swisha en gåva till vår församlings arbete i Sverige och i världen! Vi är tacksamma för att vi mitt i denna globala kris trots allt har det så bra i vårt land. Vi tror att vi kan få vara med och välsigna vår omgivning och hela vår värld genom det vi gör som församling.

Swishnummer: 123 396 82 03

Välj gärna en sång att sjunga  eller lyssna på under tiden ni ger en gåva. Be att allt det vi samlar in får förvaltas väl och bli till Guds ära!