Välkommen att fira gudstjänst med oss i Korskyrkan.

Hälsningar och information

Filmhälsning från Björn Enes

Böneämnen

Låt oss be:

  • För alla som påverkas av corona-pandemin
  • För våra utsända medarbetare i Mellanöstern. De hälsar att de mår väl mitt i alla de stora förändringar som Coronapandemin medför. Deras möjligheter att arbeta som vanligt helt försvunnit men nya vägar öppnar upp sig och de ber om vishet i de vägval som de står i.

Norrköpings kristna råd har en lista där vi gemensamt ber för en församling i staden varje söndag.

Söndagen den 26 april så ber våra syskon i de andra kyrkorna i staden för oss i Korskyrkan.

Givande

Avsätt några minuter för att swisha en gåva till vår församlings arbete i Sverige och i världen.

Tillsammans gör vi skillnad. Swishnummer: 123 396 82 03

Bibeltext: Jona 1:2-4

2 “Stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika mot den, ty deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte.” 3 Men Jona steg upp för att fly till Tarshish, bort från Herrens ansikte. Och han for ner till Jafo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarshish. Han betalade för resan och steg sedan ombord för att fara med dem till Tarshish, bort från Herrens ansikte. 4 Men Herren sände en stark vind ut över havet, och en våldsam storm uppstod och skeppet var nära att krossas.“

Betraktelse: Björn Strömvall, Stormar

Lovsång från Holy Trinity Bromton

Samtalsfrågor:

  1. Vad säger Gud till oss i den situation som vi befinner oss i?
  2. Vad är Guds ord till oss i den storm vi upplever?
  3. Hur har du i ditt liv erfarit Guds godhet och nåd?

Skicka gärna en bild och några korta ord om hur ni hade det till Björn Strömvall (bjorn.stromvall@korskyrkan.se).