Välkommen att fira gudstjänst med oss i Korskyrkan.

Hälsningar och information

Hälsning från församlingsledningen

Hälsning från Tanzania

Vår pastor Björn Strömvall har sedan ett antal år arbetat i Tanzania. En del av hans arbete är inriktat på att stötta vårt systersamfund i deras arbete att utveckla en god teologisk utbildning. De senaste åren är det allt fler kvinnor som studerar för att förbereder sig för tjänst inom kyrkan men på Tazengwa Bible College har det varit ganska trångt på logementen. Därför är vi med och stöttar bygget av ett helt nytt logementen för just kvinnor. Vi ser det som ett strategiskt viktigt bidrag i att stötta kvinnors möjlighet att få god teologisk utbildning. (Pga Corona-pandmin är alla utbildningsinstitutioner i Tanzania stängda)   

Här kommer två korta videohälsningar från Reuben Kabarata, rektorn på Tazengwa Pentecostal Bible College. Regnet avbröt honom när han började spela in, så det är en hälsning i två delar. Den senaste veckan har hela Östafrika drabbats av väldigt häftiga störtregn som orsakat mycket skada.

Böneämnen

Låt oss be:

  • För alla som påverkas av corona-pandemin 
  • För de män och kvinnor som studerar teologi som en del i sin förberedelse för tjänst 
  • Norrköpings kristna råd har en lista där vi gemensamt ber för en församling i staden varje söndag. Söndagen den 10 maj ber vi för Romersk-Ortodoxa kyrkan.

Givande

Avsätt några minuter för att swisha en gåva till vår församlings arbete i Sverige och i världen.

Tillsammans gör vi skillnad. Swishnummer: 123 396 82 03

Bibeltext: Jona 1:10-16

Männen greps av stark fruktan och ropade: »Vad har du gjort?« När männen fick reda på att han var på flykt bort från Herren – det berättade han för dem – frågade de: »Vad skall vi göra med dig för att få havet att lugna sig?« Ty stormen bara tilltog i styrka. 

Han svarade: »Kasta mig överbord, så lugnar sig havet. Jag vet att jag är skuld till att ni har drabbats av den här fruktansvärda stormen.« Männen började i stället ro för att nå land igen, men det gick inte: stormen bara tilltog i styrka. Då ropade de till Herren: »Herre, låt oss inte gå under för att vi tar den här mannens liv. Döm oss inte om vi dödar en oskyldig. Du, Herre, ville ju att allt detta skulle ske.«

De tog Jona och kastade honom överbord, och havet upphörde att rasa. Då greps männen av stark fruktan för Herren, de offrade åt honom och gav löften.

Betraktelse

Björn Strömvall – För din skull!

Samtalsfrågor

  1. Vad sa predikan till dig? Dela med varandra vad ni fastnade för och tog till er. 
  2. Att prioritera det gemensamma – gör vi det? hur gör vi det? Hur kan Jona vara en förebild?
  3. Vilka paralleller ser du mellan Jona och Jesus. 
  4. Vad gör det med vår tro på Jesus att se och uppmärksamma parallellerna mellan Jesus och Jona?

Skicka gärna en bild och några korta ord om hur ni hade det till Björn Strömvall (bjorn.stromvall@korskyrkan.se).