Vi lever i märkliga tider. Vi konstaterar det varje vecka. Personligen känner jag mig alltmer frustrerad över att vi inte kan mötas till gudstjänst på söndagarna. Men vi gör det bästa vi kan utifrån de förutsättningar vi har – och kanske att vi kan lära oss något viktigt utifrån.

En sak som den här Corona-pandemin kanske kan hjälpa oss att återupptäcka är att våra hem också är en plats för bön och lovsång och goda samtal om tro.

När vi vanligtvis tänker på kristen tro går ofta våra tankar till det som händer i kyrkobyggnaden och inte till det som händer i mitt hem. Det finns en risk att det som har med trons liv att göra på något sätt kommit att begränsas till kyrkorummet och det vi gör där. Det är i kyrkan som vi läser Bibeln, ber & lovsjunger Gud. Att göra de där sakerna hemma är inte alls lika självklart. Men just nu och pga Corona-pandemin har vi en unik möjlighet att återupptäcka hemmet som en andlig plats, en plats där trons liv kan fördjupas och utvecklas.

Hemmet i Apostlagärningarna

Sedan många år har jag fascinerats av Apostlagärningarna och berättelsen om den tidiga kyrkans framväxt och tillväxt. Då fanns det inga kyrkor utan de troende möttes i synagogan eller på andra offentliga platser. Men man möttes också i hemma hos varandra. Olika privatpersoners hem spelade en stor roll.

De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. (Apg 2:46)

De fortsatte dag efter dag med att undervisa i templet och hemma och förkunna budskapet att Jesus är Messias. (Apg 5:42)

Jag har inte varit rädd för att låta er veta det som gagnar er, utan har undervisat er om det, offentligt och i hemmen, och jag har enträget uppmanat både judar och greker att omvända sig till Gud och tro på vår herre Jesus. (Apg 20:20-21)

De tidiga kristna träffades hemma hos varandra. Hemmet var en viktig mötesplats. Det är nog faktiskt så att den tidiga församlingen hade sin bas i olika privatpersoners hem.

Vi läser t.ex. om hur man möttes hemma hos t.ex. Maria, Lydia, Titus, Filippos osv.

  • Marias hus (Apg 12:12) När han [Petrus] förstod hur det var gick han till huset där Maria bodde, mor till den Johannes som kallades Markus; där var många samlade till bön.
  • Lydias hus (Apg 16:40) När de [Paulus och hans vänner] hade kommit ut ur fängelset gick de hem till Lydia. Där träffade de bröderna och intalade dem mod och for sedan vidare.
  • Titus Justus hus (Apg 18:7) Så gick han [Paulus] därifrån och flyttade över till Titius Justus, en gudfruktig man vars hus låg vägg i vägg med synagogan.
  • Filippos hus (Apg 21:8) Vi [Paulus och hans vänner] … fortsatte till Caesarea. Där gick vi hem till förkunnaren Filippos, som var en av de sju, och stannade hos honom.

De tidiga kristna möttes hemma hos varandra för att äta tillsammans, hjälpa varandra, samtala om tron och Bibeln och för att be och lovsjunga tillsammans.

Det här perspektivet på våra hem återkommer i ett av EFK:s strategidokument där det står: Våra hem bör utgöra en central del av kyrkans liv. Här får vi möjlighet att leva närmare varandra genom att stödja och vägleda varandra mitt i vardagen. Vi behöver hitta olika former av … vardagsgemenskap som hjälper oss att leva det liv vi längtar efter.

Tänk om vi kunde återupptäcka något av det här! Tänk att våra vardagsrum kan vara en viktig växtplats för oss som troende människor!

Hur går det till?

Vi har under några veckor försökt ge tips och material på vår hemsida om hur ni kan ordna med en enkel gudstjänst hemma.

Vid sidan av vår webbplats finns det ett rikt utbud av bra material på nätet – gudstjänster och annat. Ta gärna del av det men tappa inte samtidigt bort att hålla kontakten med vår egen församling. Det är ju den lokala församlingen som vi vill ha kvar när de nuvarande restriktionerna lättar.

Det lokala sammanhanget kan vi behålla dels genom att ta del av det som publiceras på församlingens webbplats. Det går också att på olika sätt hålla kontakt med andra människor i församlingen. Många smågrupper och servicegrupper är bra på att hålla kontakten och höra av sig till de som är mest isolerade. En del dyker upp i kyrkan på de arbetskvällar vi har och hjälper till att renovera. Att jobba tillsammans är ett sätt att fördjupa gemenskapen.

Välj de sätt och sammanhang som är passar dig och värna om kontakten med åtminstone några. Det finns många sätt: telefon, Facetime, Skype osv.

Vår ekonomi

Vi har med glädje konstaterat att gåvorna till församlingen fortsätter på en stadig nivå, Vi samlar in ungefär lika mycket som vi gjorde vid den här tiden förra året. När vi nu inte träffas till stora gudstjänster är vi väldigt tacksamma för det. Vi är däremot inte uppe i den nivå som vi har budgeterat för att kunna anställa en ny barnpastor eller barn- och familjepastor senare i år. Så häng i. Våra utgifter är i stort sett oförändrade. Våra missionåtaganden har vi ju kvar och våra pastorer fortsätter att arbetar flitigt med att ställa om, hålla kontakt med så många som möjligt och hålla i en del mindre samlingar.

Kontakt

Berätta gärna hur ni har det genom att ringa eller skriva till Björn Strömvall. Gud välsigne oss alla!

/Församlingsledningen