Välkommen att fira gudstjänst med oss i Korskyrkan.

Hälsningar och information

Film från renoveringen i kyrkan

Film från Linnea och Tobias Åberg

Linnea och Tobias Åberg är våra missionärer i Thailand/Asien.

Böneämnen

Vi ber:

 • Om Guds nåd och hjälpa mitt i den oreda som Covid-19 orsakar 
 • För Korskyrkan
 • För Immanuelskyrkan (www.immanuelnorrkoping.se)
 • Linnea och Tobias Åberg, våra missionärer i Thailand/Asien

Givande

Avsätt några minuter för att swisha en gåva till vår församlings arbete i Sverige och i världen.

Tillsammans gör vi skillnad.

Korskyrkans swishnummer: 123 396 82 03

Bibeltext

Mark 12:28-34

12 En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: ”Vilket är det viktigaste budet av alla?” Jesus svarade: ”Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.” Den skriftlärde sade: ”Du har rätt, mästare! Det är som du säger: han är den ende, det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.” När Jesus hörde att mannen svarade klokt sade han: ”Du har inte långt till Guds rike.” Sedan vågade ingen fråga honom mera.

Betraktelse

PowerPoint-presentation till predikan

Samtalsfrågor

 1. Vad har vi för Gudsbild egentligen och vad gör den med oss?
  Har vi på riktigt en generös och kärleksfull bild av Gud som gör att vi spontant söker oss närmre honom på vår livsresa eller finns det saker i vår Gudsbild som gör att vi håller viss distans? Vad gör vi för att på djupet få en mer korrekt Gudsbild?
 2. Vågar vi vara operfekta?
  Vågar vi vara operfekta inför Gud och inför varandra? Blir vi bättre eller sämre medmänniskor när vi vågar vara operfekta inför varandra?
 3. Ett folk som söker vishet och förstånd?
  Utmärker vi oss i kritiskt tänkande och förstånd i dagens allt hårdare samhälle där halvsanningar och lögner i sociala medier försöker skrämma oss och polarisera oss?
 4. Tror vi att meningen med livet är kärleksfulla relationer?
  Vi lever i en tidsanda präglad av högt tempo och mycket aktiviteter, där alla måste bevaka sitt “personliga varumärke” beträffande hur man upplevs i sociala medier och i sammanhang där man vill göra karriär. Om mycket av samtiden lever en lögn, hur skulle vi som Guds folk kunna gestalta något annat?

Skicka gärna en bild och några korta ord om hur ni hade det till Björn Strömvall (bjorn.stromvall@korskyrkan.se).